دانلود کتاب،جزوه و نمونه سوالات رشته کامپیوتر http://daneshju-pnu.mihanblog.com 2020-05-25T06:38:24+01:00 text/html 2015-03-23T15:21:58+01:00 daneshju-pnu.mihanblog.com دانلود Anti Hidden - نرم افزار آشکار سازی فایل های مخفی به صورت گروهی http://daneshju-pnu.mihanblog.com/post/107 <p itemprop="text"> اگر شما هم دچار ویروس ها شده باشید! حتماً متوجه شده اید که حتی بعد از ویروس کشی هم بعضی از اثرات آن ویروس روی رایانه شما باقی می ماند. بعضی از این آثار حتی پس از تعویض <a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/software/category/os/windows/">ویندوز</a> هم از بین نمی روند! یکی از این اثرات مخفی شدن فایل ها و پوشه های درایو های شماست!<br>اگر متوجه شده اید که اطلاعات فلش مموریتان گم شده و بجای آن پوشه ها، ویروس NewFolder.exe قرار دارد و یا درایو شما خالی از اطلاعات شده، در صورتی که حجم قابل توجه ای از آن پر است. در این صورت <a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/software/">نرم افزار</a> <b>Anti Hidden</b> به ک<a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/mac/">مک</a> شما می آید.<br>توجه داشته باشید که این نرم افزار به هیچ وجه <a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/software/category/security/antivirus/">آنتی ویروس</a> نیست و فقط پوشه های مخفی شده و سیستمی را که برای کاربران قابل مشاهده نیست (حتی در صورتی که گزینه ی Show hidden Files and Folders در تنظیمات Folder Options، کنترل پنل فعال باشد) و حتی در صورت امکان مشاهده، قابل برگشت به حالت عادی نیستند را به صورت خودکار و دسته جمعی و با سرعت زیاد به حالت عادی بر می گرداند.<br>پیشنهاد می کنم در صورتی که اطلاعات خود را به صورت ناگهانی از دست داده اید قبل از انجام عملیات ریکاوری یک بار این نرم افزار را امتحان کنید. </p> <p><b>قابلیت های کلیدی <a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/software/">نرم افزار</a> Anti Hidden:</b><br>- از بین بردن برخی اثرات ویروس ها پس از پاکسازی<br>- نمایش فایل ها و فولدرهایی که توسط ویروس ها مخفی شده اند<br>- نمایش پوشه های سیستمی مخفی شده<br>- استفاده آسان<br>- و ...</p> <div style="text-align: center; padding-top: 15px; padding-bottom: 5px"> <a class="gallery cboxElement" href="http://img.p30download.com/software/screenshot/2012/02/1329720519_screenshot.jpg" title="Anti Hidden Screenshot 1" target="_blank"> <img alt="Anti Hidden Screenshot 1" src="http://img.p30download.com/software/screenshot-thumb/2012/02/1329720519_screenshot.jpg"></a><br><br><br><br><div align="right"><a href="http://s4.picofile.com/file/8178719476/AntiHidden.zip.html" target="_blank" title="">دانلود رایگان</a></div><br><div align="right"><a href="http://p30download.com/fa/entry/33167/" target="_blank" title="منبع">منبع</a><br><br>لطفا نظر فراموش نشه<br></div><a class="gallery cboxElement" href="http://img.p30download.com/software/screenshot/2012/02/1329720519_screenshot.jpg" title="Anti Hidden Screenshot 1" target="_blank"> </a> </div> text/html 2014-12-26T15:22:43+01:00 daneshju-pnu.mihanblog.com کتاب نظریه محاسبات پیشرفته(نظریه علوم کامپیوتر) مارتین دیویس http://daneshju-pnu.mihanblog.com/post/106 <p> </p><p align="center"><img align="baseline" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8158791292/2.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><div align="left">&nbsp;</div><p></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p align="center"><font color="#006600" size="4"><strong>مرجع اصلی درس نظریه محاسبات پیشرفته و همچنین نظریه علوم کامپیوتر در دانشگاهها</strong></font></p><font color="#006600" size="4"><strong><font color="#006600" size="4"><strong><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><a title="" href="http://s5.picofile.com/file/8158790526/_Martin_Davis_Ron_Sigal_Elaine_J_Weyuker_Compu_BookFi_org_daneshju_pnu_mihanblog_com_.pdf.html" target="_blank"><font color="#006600">دانلود کل کتاب 628 صفحه</font></a></p></strong><p align="center">&nbsp;</p></font></strong></font><p>&nbsp;</p> text/html 2013-03-19T06:36:27+01:00 daneshju-pnu.mihanblog.com دانلود تقویم 1392 http://daneshju-pnu.mihanblog.com/post/100 <p style="TEXT-ALIGN: center; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; FONT-FAMILY: tahoma, arial; DIRECTION: rtl; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(18,18,18); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: normal" id="yui_3_7_2_1_1363674874345_2296" align="center"><img style="OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; HEIGHT: auto" title="مرداد" border="0" alt="مرداد" src="http://iranvij.ir/group/email/91/esfand/27/Taghvim_Animal_1392/300/05-Mordad.jpg"><img style="OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; HEIGHT: auto" title="شهریور" border="0" alt="شهریور" src="http://iranvij.ir/group/email/91/esfand/27/Taghvim_Animal_1392/300/06-Shahrivar.jpg"><img style="OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; HEIGHT: auto" id="yui_3_7_2_1_1363674874345_2354" title="اردیبهشت" border="0" alt="اردیبهشت" src="http://iranvij.ir/group/email/91/esfand/27/Taghvim_Nateure_1392/300/02-Ordibehesht%20(Copy).jpg"><img style="OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; HEIGHT: auto" title="فروردین" border="0" alt="فروردین" src="http://iranvij.ir/group/email/91/esfand/27/Taghvim_Nateure_1392/300/01-Farvardin%20(Copy).jpg">&nbsp;</p><p style="TEXT-ALIGN: center; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; FONT-FAMILY: tahoma, arial; DIRECTION: rtl; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(18,18,18); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: normal" align="center">دانلود در ادامه مطلب</p> text/html 2013-03-17T18:11:28+01:00 daneshju-pnu.mihanblog.com بدون شرح!!! http://daneshju-pnu.mihanblog.com/post/99 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7695290963/510673_AVmIESEE.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2013-03-09T20:07:10+01:00 daneshju-pnu.mihanblog.com دانلود تقویم 1392 برای موبایل و کامپیوتر http://daneshju-pnu.mihanblog.com/post/98 <p>&nbsp;</p> <p><br></p> <p align="center"><font size="4"><strong><font color="#009900"><a title="" href="http://s1.picofile.com/file/7685504080/Calendar_1392.zip.html" target="_blank"><font size="4"><strong><font color="#009900">دانلود تقویم1392 برای موبایل</font></strong></font></a></font></strong></font></p><font size="4"><strong><font color="#009900"> <p align="center"><font size="4"><strong><font color="#009900"><a title="" href="http://s1.picofile.com/file/7685499565/766246_352.rar.html" target="_blank"><font size="4"><strong><font color="#009900">دانلود تقویم1392 برای کامپیوتر</font></strong></font></a><a title="" href="http://s1.picofile.com/file/7685499565/766246_352.rar.html" target="_blank"></a></font></strong></font></p><a title="" href="http://s1.picofile.com/file/7685499565/766246_352.rar.html" target="_blank"> </a></font></strong></font><p align="center"><font size="4"><strong><font color="#009900"><a title="" href="http://s1.picofile.com/file/7685499565/766246_352.rar.html" target="_blank"><br></a></font></strong></font>&nbsp;</p> text/html 2013-02-24T06:00:31+01:00 daneshju-pnu.mihanblog.com دانلود کتاب و جزوه شبیه سازی کامپیوتری http://daneshju-pnu.mihanblog.com/post/97 <p align="center"><font size="4"><strong><span style="background-color: #33CC00;"><br></span></strong></font></p><p align="center"><strong><span style="background-color: #33CC00;"><span style="background-color: #FFFFFF;"><font color="#009900"><font size="5"><br></font></font></span></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="background-color: #33CC00;"><span style="background-color: #FFFFFF;"><font color="#009900"><font size="5">دانلود کتاب و جزوه از درس شبیه سازی کامپیوتری</font></font></span></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="background-color: #33CC00;"><span style="background-color: #FFFFFF;"><font color="#009900"><font size="5"><br></font></font></span></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="background-color: #33CC00;"><span style="background-color: #FFFFFF;"><font color="#009900"><font size="5"><br></font></font></span></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="background-color: #33CC00;"><span style="background-color: #FFFFFF;"><font color="#009900"><font size="5"><br></font></font></span></span></strong></p><p align="right"><a href="http://s2.picofile.com/file/7668739137/shabih_sazi_gosasteh_Book.rar.html" target="_blank" title="">دانلود کتاب شبیه سازی سیستمهای گسسته</a></p><p align="right"><a href="http://s2.picofile.com/file/7668746448/Computer_Simulation_techniques.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود کتاب تکنیکهای شبیه سازی (به زبان اصلی)</a></p><p align="right"><a href="http://s2.picofile.com/file/7668754836/faSimulation.rar.html" target="_blank" title="">دانلود جزوه شبیه سازی</a><a href="http://s3.picofile.com/file/7668757204/Simulation_Presentation_in_class_www_aghazeh_com.zip.html" target="_blank" title=""></a></p><p align="right"><a href="http://s3.picofile.com/file/7668757204/Simulation_Presentation_in_class_www_aghazeh_com.zip.html" target="_blank" title=""></a><a href="http://s2.picofile.com/file/7668754836/faSimulation.rar.html" target="_blank" title=""></a></p><p align="right"><a href="http://s3.picofile.com/file/7668757204/Simulation_Presentation_in_class_www_aghazeh_com.zip.html" target="_blank" title="">دانلود جزوه ای دیگر از شبیه سازی</a></p><p></p> text/html 2013-01-27T13:05:18+01:00 daneshju-pnu.mihanblog.com آغاز ثبت‌نام کنکور کارشناسی ارشد آزاد از دوشنبه 9 بهمن http://daneshju-pnu.mihanblog.com/post/95 <div id="body-container"> <div id="content"> <div style="WIDTH: 590px; BACKGROUND: rgb(255,255,255)" class="xsnazzy2"> <div style="WIDTH: 590px; BACKGROUND: url(http://www.karshenasi.com/site-theme/images/back1.gif)" class="xsnazzy"> <div style="WIDTH: 588px" dir="rtl" class="xboxcontent"> <span style="FONT-SIZE: 8pt" lang="en-us"><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="AR-SA">رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد: ثبت نام آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای پذیرش 92 از ساعت 14 دوشنبه 9 بهمن ماه آغاز می شود. ناصر اقبالی صبح امروز در جمع خبرنگاران باعلام این خبر افزود: داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 92 دانشگاه آزاد می توانند از ساعت 14 دوشنبه هفته جاری با مراجعه به سایت آزمون نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="AR-SA">وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد 92 روزهای نهم، دهم و یازدهم خرداد ماه سال آینده برگزار و نتایج آن نیمه شهریور ماه سال آینده اعلام خواهد شد. به گفته اقبالی داوطلبان برخلاف سالهای گذشته قادرند 20 رشته شهر را در گزینه های خود انتخاب کنند. وی افزود: گزینش داوطلبان پس از بررسی این 20 رشته شهر و بر اساس اولویتشان صورت می گیرد.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="AR-SA">وی همچنین در خصوص حوزه های امتحانی تاکید کرد: داوطلبان بدون توجه به رشته شهری که انتخاب می کنند می توانند در نزدیکی محل سکونت خود حوزه آزمونی را انتخاب کنند. رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در خصوص افزایش تعداد رشته شهرها افزود: رشته شهرهای کارشناسی ارشد با 49 درصد رشد به 3220 رشته محل افزایش یافته است.</span></p></span> </div> </div> </div> </div> </div> text/html 2013-01-26T13:32:23+01:00 daneshju-pnu.mihanblog.com زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 http://daneshju-pnu.mihanblog.com/post/94 فرآیند ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۲ دانشگاه آزاد هفتۀ دوم بهمن ماه در سامانه مرکز آزمون این دانشگاه آغاز خواهد شد.<br>پس از مدتها تاخیر در آغاز فرآیند ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان می توانند از هفتۀ دوم بهمن ماه با مراجعه به سامانه www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.<br><br>پیش از این در سالهای گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در اردیبهشت ماه برگزار می شد.<br>کنکور ۹۲ کارشناسی ارشد این دانشگاه با تاخیر در هفته دوم خردادماه سال آینده برگزار خواهد شد.<br><br>_________________________________________________________________________________<br><br>رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در خصوص اعلام زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۲ در دانشگاه آزاد اظهار داشت: طی روزهای آینده مرحله دوم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۱ اعلام خواهد شد و به این دلیل همچنین برای مشخص شدن تعداد پذیرفته شدگان در مرحله تکمیل ظرفیت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۲ براساس اعلام مرکز آزمون مشخص خواهد شد.<br><br>رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد از آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۲ دانشگاه آزاد از اواخر دی ماه خبر داد.<br>ناصر اقبالی، با اشاره به آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۲ دانشگاه آزاد در اواخر دی ماه، گفت: حذف کنکور شامل حال رشته‌های دوره کارشناسی ارشد نمی‌شود.<br>وی در خصوص انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۹۱ دانشگاه آزاد برای بهمن ماه، اظهار کرد: داوطلبان برای انجام انتخاب رشته تا روز شنبه ۲ دی ماه مهلت دارند.<br>رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد افزود: کلیه افراد حاضر در جلسه کارشناسی ارشد سال ۹۱ که در مرحله اول اعلام نتایج (شهریور ماه) موفق به پذیرش در واحدهای دانشگاه آزاد نشده‌اند و یا افرادی که در مرحله دوم اعلام نتایج پذیرفته شده‌اند، لیکن در واحد دانشگاهی محل پذیرش ثبت‌نام نکرده‌اند، مجاز به انتخاب رشته در این مرحله هستند.<br>اقبالی با بیان اینکه داوطلبان می‌توانند ۱۰ کد رشته را بر اساس علاقه انتخاب کرده و در سایت ثبت‌نام کنند، اظهارکرد: واجدین شرایط می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org کارت اعتباری ۱۲ هزار تومانی خریداری کرده و نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.<br><br>منبع۱ و منبع۲ text/html 2013-01-23T17:05:16+01:00 daneshju-pnu.mihanblog.com دانلود کتاب آشنایی با دفاع مقدس http://daneshju-pnu.mihanblog.com/post/93 <div align="center"><font color="#009900"><font size="6"><strong></strong></font></font><a href="http://s3.picofile.com/file/7630889886/defaemoghadas.rar.html" target="" title=""><div align="center"><font color="#009900"><font size="6"><strong><br></strong></font></font></div><div align="center"><font color="#009900"><font size="6"><strong><br></strong></font></font></div><div align="center"><font color="#009900"><font size="6"><strong><br></strong></font></font></div><div align="center"><font color="#009900"><strong><font size="5">دانلود کتاب آشنایی با دفاع مقدس</font></strong></font></div></a><font color="#009900"><font size="6"><strong><br></strong></font></font> </div> text/html 2013-01-23T16:59:19+01:00 daneshju-pnu.mihanblog.com دانلود کتاب ساختمان داده پیام نور http://daneshju-pnu.mihanblog.com/post/92 <div align="center"><font size="6"><font color="#3333ff"><strong><br></strong></font></font></div><div align="center"><font size="6"><font color="#3333ff"><strong><br></strong></font></font></div><div align="center"><font size="6"><font color="#3333ff"><strong><br></strong></font></font></div><div align="center"><a href="http://s2.picofile.com/file/7619240963/datastructure1.pdf.html" target="_blank" title=""><strong><font color="#009900"><font size="5">دانلود رایگان کتاب ساختمان داده پیام نور</font></font></strong></a> </div>